За нас
Новини
Качество
Дейности
Издания
Партньори
Спонсорство
Контакти

Български Олимпийски Комитет
Българска федерация по културизъм и фитнес
World Athletics
Европейски съюз Програма Иновации и конкурентоспособност
Биогейм получи безвъзмездна помощ по програма за подпомагане на бизнеса в условията на кризата с Ковид-19.

Проектното предложение на фирма „Биогейм“ ООД по процедура BG16RFOP002-2.073 - “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” и наименование: “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” е в статус Договориран. За безвъзмездната помощ в размер на 10 000 (десет хиляди) лева е сключен Договор BG16RFOP002-2.073- 25915-С01. С тези средства фирма „Биогейм“ ООД ще заплати доставени суровини и материали.

Проектът е изцяло с Европейско финансиране, без национално съфинансиране.

< назад