За нас
Новини
Качество
Дейности
Издания
Партньори
Спонсорство
Контакти

Български Олимпийски Комитет
Българска федерация по културизъм и фитнес
World Athletics
Издания
Списание ОЛИМП
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 1 2 3 4 5 6 7
   Август 2005

56 страници
цена: 2,50 лв.

В броя четете
Плюсове без рискове
  от слънцето
Обърни го!
Сгъванe от лег с макара
Тежък уйкенд
Пътеводител
  на суплементите

Гости на броя
Митко Славов
Стоил Стоилов
Милена Тевилова
Ли Лабрада
Христо Бояджиев

Два постера
Десислава Петрова
Павол Яблонички