За нас
Новини
Качество
Дейности
Издания
Партньори
Спонсорство
Контакти

Български Олимпийски Комитет
Българска федерация по културизъм и фитнес
World Athletics
Издания
Списание ОЛИМП
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 1 2 3 4 5 6 7

Януари 2006

56 страници
цена: 2,50 лв.
 
Актуален репортаж
Световното в Китай

В броя четете
Решение за раменете
Претренирай за растеж
Тестостеронна тренировка
Примоболанът
Суперсилен за 8 седмици

Гости на броя
Секул Камберов
Димитър Димитров
Горан Всеволодов

Два постера
Елейн Гудлед
Джей Кътлър

24 страници
цена: 1,50 лв.
 
В броя четете
Брахиалисът
Глицемичният индекс
Въпросите на краля

Интервюта
Герасим Драгнев
Любомир Димов